Algebra

Användning

Skriv in ett uttryck eller en ekvation i inmatningsfältet. Välj hur mycket detaljer svaret ska innehålla. Tryck på skicka-knappen. Uttryck faktoriseras efter förenkling, de stegen kan bortses ifrån om det inte önskas.
OBS: Stödet för decimaltal är väldigt begränsat.

Ekvationssystem kan anges genom att ekvationerna separeras med ";" (semikolon). Exempel: 4x+2=2y; 2x=6y-46.
Önskas alternativa lösningar kan antalet läggas till med "#" följt av antalet. Exempel: 4x+2=2y; 2x=6y-46; #4.

Integritet och personliga data

Nuvarande version av Algebralösaren samlar inte in någon användarinformation. För att finansiera sajten kan detta komma att ändras i framtiden. Resultat som visas i webbläsaren kan kopieras och användas fritt. Programatisk åtkomst till sajten är inte tillåten, dock får sökmotorer använda sajten och lösaren direkt.